كتابدوست
 
 
درباره كتاب و كتابخواني
 
 

    

علی رضا قلی دو کتاب دارد با عنوان های "جامعه شناسی نخبه کشی" و "جامعه شناسی خودکامگی". هر دو این کتاب ها به ریشه های اجتماعی استبداد و خودکامگی در جامعه ایران می پردازند. کتاب "جامعه شناسی نخبه کشی" با بررسی نحوه تعامل جامعه استبداد زده ایران با سه شخصیت اصلاح گر که فرصت حضور در طبقات بالای قدرت را پیدا کردند، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و دکتر محمد مصدق، به گشایش بحث می پردازد و خودکامگی تاریخی موجود در ساخت قدرت ایران را در مولفه های عمیق اجتماعی جستجو می کند.
کتاب "جامعه شناسی خودکامگی" در ادامه بحث گشوده شده در کتاب قبلی، سعی در یافتن ریشه های اجتماعی خودکامگی در جامعه ایران، همراه با تحلیل اشاره های شاهنامه فردوسی به این مقوله دارد.
. در "جامعه شناسی خودکامگی" می خوانید:
- تحمیل آزادی های سیاسی به ملتی که الگو های رفتاری آن را خود تجربه نکرده است، امکان ندارد. همانطور که نمی توان خودکامگی را به هر ملتی تحمیل کرد.
- با ظهور و تجلی اسلام در عربستان، اعراب بر ایران حاکمیت یافتند و آن اسلامی را با خود به ایران آوردند که ساختار اجتماعی-فکری یک فرد بدوی و قبیله ای می توانست آن را بفهمد. قطعا از زاویه ای که ما نگاه می کنیم جامعه ساسانی از نظر تمدن مرحله پیشرفته تری نسبت به اعراب بدوی داشته است.
- بی تردید این تفکر {قضا و قدری} به تن هر جامعه ای وارد شود، ضحاک از آن سر بر می آورد زیرا افراد را در مقابل نظام اجتماعی فاسد خلع سلاح می کند و سلاح را به خارج از حیطه آنان می برد.
{ که چنین باور تا هست،
عمر آن بهره کش قحبه دراز است.
احمد شاملو }
- ستم دستگاه حاکمه با پدیده هایی همچون جهل و خرافات و تعطیل عقل و تسلیم سرنوشت بودن و جادومزاجی و ... در میان توده مردم رابطه مستقیم دارد. کاربرد اجتماعی این عوامل این است که رنج فکر کردن و مشکل تحلیل عقلانی در امور روزمره را از دوش انسان بر می دارد.
- اگر مردم پادشاهی دارند که جبار است، سزاوار آنند.

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۶ساعت 11:30  توسط محمود موحدان  | 
 
  بالا