كتابدوست
 
 
درباره كتاب و كتابخواني
 

سه حکیم مسلمان / نوشته:  حسین نصر
نهضت ترجمه کتاب های علمی و فلسفی پیش از اسلام از زبان های یونانی سریانی بابلی و سنسکریت به زبان عربی موجب شد که حکمت اسلامی از سرچشمه غنی اندیشه های دنیای باستان سیراب شود و زمینه هایی برای پیدایش مکتب های گوناگون علم و فلسفه فراهم آورد در گفتارهای مندرج در این کتاب درباره سه تن از نامدارترین حکمای اسلامی ابن سینا سهرودی و ابن عربی بحث شده است و امید می رود که خواننده از راه مطالعه نظریه های ایشان با جنبه های گوناگون سه مکتب مهم حکمت اسلامی یعنی مکاتب دانشمندان فیلسوف اشراقیان و صوفیان آشنا شود
***
پيشگفتار: هنگامیکه که از استاد نصر دعوت شد تا در ایام اقامت در مرکز تحقبقات در ادیان جهانی در باره سه حکیم مسلمان سخنرانی کنند بنای ایشان بر ان نبود که این سخرانیها چاپ و منتشر شود .ولی مستمعان قدرشناس اصرار ورزیدند که سخنرانیهابه صورت کتابی در دسترس ایشان قرار گیرد .وما از استاد نصر سپاسگزاریم که به تقاضای انان پاسخ مثبت دادند .نیز از دستگاه انتشارات دانشگاه هاروارد بسیار امتنان داریم که به اسانی همکاری نمودند تا انتشار ان سخنرانیها به صورت کتاب حاضر امکان پذیرفت .
بحث وتحقیق روشن استاد نصر درباره سه متفکر مسلمان که در این کتاب امده سبب ان خواهد شد که خوانندگانی که پیش از این با اثار ان متفکران اشنایی نداشته اند فرصت یابند تا میراث گرانبهای اسلامی را ازدیدگاه جدیدی ببینند .همانگونه که خود ایشان گفته اند :هر یک از انان از چشم اندازی سخن می گوید که ازموده شده وحیات داشته و از نظری جهانی بحث می کنند که نسلهای متوالی حکیمان و عارفان در طی قرون ان را موردتامل و مشاهده قرار داده اند .
کتاب استاد نصر از لحاظ دیگری نیز اهمیت دارد.این کتاب نخستین جلد از یک سلسله کتابهای مشابه است که توسط مرکز تحقیقات زیر عنوان مطالعات هاروارد درباره ادیان جهانی به تدریج منتشر خواهد شد .
رابرت ه . ل . سيلتر - مديرمركزتحقيقات دراديان جهاني
مقدمه مولف:مطالب این کتاب مبتنی بر سه سخنرانی است که در زمستان سال 1340 در مرکز تحقیقات ادیان جهانی دانشگاه هاروارد ایراد شد وسپس توسط مطبعه ان دانشگاه به عنوان اولین کتاب در سلسله نوینی به نام مطالعات هاروارد درباره ادیان جهانی انتشار یافت .از انجا که این سخرانیها و کتابی که به زبان انگلیسی مبتنی بر انها تالیف شد در درجه اول برای مردم مغرب زمین در نظر گرفته است طبعا بیشتر اشارات ومقایسه ها و تطبیقهایی که انجام گرفته است مطابق مشارب و مذاهب فکری مغرب زمین وفصول تاریخ فکری ان دیار است .نیز در حواشی بیشتر به کتب و مقالات به زبانهای اروپایی استناد شده است .در این کتاب کوشش شد تا تحت لوای افکار و عقاید سه تن از برجسته ترین حکمای اسلام یعنی ابن سینا و سهروردی و ابن عربی ضمنا مکتبهای بزرگ مشائی و اشراقی و عرفان نظری نیز تا حدی روشن شود و پیکر علوم عقلی و معارف اسلامی به طور کلی تا انجا که در این مختصر گنجد اشکار گردد.
چون برای برخی از فارسی زبانان مخصوصا انان که فقط با تحصیلات جدید اشنایی دارند منابع مربوط به معرف وعلوم اسلامی ایرانی چنانکه در خور استفاده انها باشد کم است نظر بر این شد که شاید ترجمه این کتاب به زبان فارسی بیفایده نباشد .لذا موسسه فرانکلین ترجمه ان مبادرت ورزید لکن در متن و حواشی جز در یکی دو مورد تغییری داده نشد و مراجع فارسی وعربی که ممکن است مورد استفاده این گروه از خوانندگان قرار گیرد بر انچه در اصل موجود بود افزوده نگردید .امید می رود از این قصور چشمپوشی شود .ولی چون کتاب ترجمه است نه تالیفی مستقل به ناچار به اصل متن و حواشی اکتفا شد .برای راقم این سطور موجب نهابت افتخار ومباهات است که ترجمه فارسی این تحقیق ناچیز به دست دانشمند محترم اقای احمد ارام انجام گرفت از انجا که ایشان از دقیق ترین وپرتجربه ترین نویسندگان و مترجمان هستند از زحمات ایشان نهایت امتنان حاصل است و یقین دارد با جملات و ترکیبات پر ارج ودقیق خود ارزش این کتاب را فزونی بخشیده اند.
سید حسین نصر  شهريور 1345
 
سه حکیم مسلمان / نوشته:  حسین نصر
ترجمه: احمد آرام
ناشر:شركت سهامي كتابهاي جيبي 1345
تعداد صفحات: 239
ناشر: علمی و فرهنگی
شابک: 964-445-371-9
تعداد صفحات: 195
شمارگان چاپ: 3000
اطلاعات چاپ: قطع رقعی
قیمت پشت جلد: 35000

فهرست مطالب
فصل اول ابن سینا و فیلسوف دانشمندان فلاسفه
حکمای پیش از ابن سینا
زندگینامه مختصری از ابن سینا
مجموعه آثار ابن سینا
مبحث وجود یا وجود شناسی
جهانشاهی و فرشته شناسی
علم النفس
دین و وحی
فلسفه باطنی
مکتب ابن سینا
فصل دوم سهرودی و اشراقیان

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:31  توسط محمود موحدان  | 
 
  بالا